Rady ako predĺžiť rany

Dĺžka v golfe je zaujímavou a diskutovanou témou. Každý začínajúci alebo mierne pokročilý golfista skúma svoje limity, ale pritom má svoje dĺžky rán veľmi rozhádzané. To samozrejme súvisí s technikou a nekonzistentným zasahovaním lopty. Keď sa hráč prepracuje ku konzistentnejšiemu švihu a povedzme biomechanicky správnemu pohybu pri švihu a dĺžka rán je nepostačujúca, alebo výrazne kratšia v porovnaní s inými hráčmi podobnej výkonnostnej kategórie, dá sa to riešiť.

Jedným z najlepších riešení je pracovať najmä počas zimných mesiacoch na plyometrii, výbušnej sile a zlepšovaní parametrov akumulačno rekuperačného cyklu. To znamená učiť sa napružiť telo a využívať túto energiu pri švihu.

V ďaľšom poste prinesieme série cvikov pre zlepšenie výkonových parametrov.