Jednoduché rady ako vrátiť švihu tempo

Tempo je jedna z dôležitých zložiek dobrého golfového švihu. Tempo švihu znamená aký rýchly váš švih je. Každý hráč má svoje vlastné tempo a to je závislé najmä od osobnosti daného hráča, ale aj od fyzických schopností a samozrejme trénovanosti. Každý golfista zažije dni kedy tempo jednoducho necíti dobre. Väčšinou pocítite, že sa ponáhlate viac ako inokedy. Ako sa vrátiť späť?

Myseľ a tempo

Ak máte za sebou náročný deň v práci alebo jednoducho v živote, celý deň ste niečo riešili, vybavovali a naháňali sa, aj švih bude zrýchlený. Ak prídete trénovať ráno alebo po pohodovom dni, keď je myseľ ukľudnená, aj švih bude mať lepší flow.

Tri kroky pre vrátenie tempa svojho švihu

  1. Po príchode na golf sa vydýchajte, vytraste ruky a nohy. Zavrite na minútu oči, predstavte si niečo, čo vo vo vás vyvoláva pokoj..
  2. Začnite deň s malými švihmi, sústreďte sa na čistý kontakt s loptou stredom hlavy palice
  3. Pri plných švihoch začnite so švihom na 40% vašej rýchlosti, prejdite na 60% a nakoniec prejdite do plného tempa, pri ktorom máte dobrý pocit (aj bez lopty má toto cvičenie veľký význam)

Pracujte na svojom tempe a zlepšíte svoje údery a konzistenciu.